ZONNEPANELEN SCHOONMAKEN

Stralend schoon voor hoog rendement!Veiligheid

Prioriteit is de veiligheid van alle medewerkers en uw installatie. Waar nodig maakt Zonnepanelen Schoonmaken Amsterdam een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en ziet er op toe dat alle regels nauwkeurig worden geïmplementeerd. De veiligheidsnormen binnen uw organisatie zijn bekend bij onze medewerkers en zij zullen die stipt naleven

 
.